AANWIJZING OPIUMWET PDF

AANWIJZING OPIUMWET PDF

Richtlijnen voor het opsporings- en strafvorderingsbeleid inzake strafbare feiten van de Opiumwet , Staatscourant (); Aanwijzing Opiumwet. References AANWIJZING OPIUMWET (). Geldend van t/m Available from: Dent, London Rectificatie Aanwijzing Opiumwet () Staatscourant. https:// elebekendmakingen. nl/ Last accessed 7 Nov.

Author: Arataxe Gakus
Country: Oman
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 2 September 2014
Pages: 322
PDF File Size: 2.80 Mb
ePub File Size: 11.51 Mb
ISBN: 454-7-37968-212-9
Downloads: 64873
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vudojar

De bevoegdheid van de burgemeester doet op geen enkele wijze afbreuk aan de bevoegdheden om strafrechtelijk op te treden.

In the last decade, the profile of people who use drugs has changed with an increase in smokers, cocaine users and alcohol consumption.

De volgende twee beleidscriteria gelden ten aanzien van artikel 3b OW:. Deze lijst met indicatoren is niet limitatief. PDF Dutch drug policy, once considered pragmatic and lenient and rooted in a generally tolerant attitude toward drug opiymwet, Gemeenten kunnen aanvullende voorschriften opnemen in het lokale coffeeshopbeleid.

aanwijzing opiumwet pdf free – PDF Files

Deze bevoegdheid kan ook worden gebruikt ten aanzien van coffeeshops die zich niet aan de voorwaarden houden. In deze ondernemingen zal er tegen de verkoop van op lijst II vermelde hennepproducten binnen de kaders van de AHOJGI-criteria, waarover hierna in aanwijzzing 2.

Criteria added in Aanwijzing Opiumwet, Geringe hoeveelheid voor eigen gebruik van de middelen vermeld op lijst I harddrugs Toon wetstechnische informatie. Vanwege de diversiteit aan daders is de aanwijzing ruim gesteld. This opoumwet led to a significant decrease in needle sharing. Netherlands – Library of Congress ; Jul 28, Afstemming over lokaal maatwerk vindt plaats in de lokale driehoek.

In het geval van een geringe hoeveelheid voor eigen gebruik dient de hulpverlening aan de gebruiker voorop te staan. Tegen coffeeshops die op grond van een door de gemeente afgegeven vergunning, beschikking of verklaring worden gedoogd, zal niet strafrechtelijk worden opgetreden wegens de verkoop van op lijst II van bij de Opiumwet vermelde hennepproducten, zolang de AHOJGI-criteria worden nageleefd. Dit ter voorkoming van een aanzuigende werking van de gebruikersruimten en andere negatieve effecten.

  FT847 OP MAN PDF

– Regeling – Aanwijzing Opiumwet – BWBR

De rol die een verdachte heeft in het geheel, kan daarbij een belangrijke overweging zijn. Middelen vermeld op lijst IIzijnde hennepproducten, anders dan een hoeveelheid van minder dan 30 gram Toon wetstechnische informatie. Description and analysis aawijzing addiction governance practices Quite the same Wikipedia. Overall there are two different kinds of DCRs in the Netherlands: Het Nederlandse drugsbeleid richt zich op het tegengaan en reduceren van drugsgebruik, zeker voor zover leidend tot gezondheids- en sociale schade, en op het voorkomen en verminderen van de maatschappelijke schade die aan het gebruik van, de productie van en de handel in drugs is verbonden.

Tegen een handelsvoorraad onder het maximum wordt in beginsel niet opgetreden. Criteria added in Aanwijzing Opiumwet, Het I-criterium geldt per 1 januari in heel Nederland 6. Daarbij geldt dat de coffeeshophouder gehouden is het op de naleving van de criteria uit te oefenen toezicht te dulden en daaraan medewerking te verlenen.

Overgangsrecht Toon wetstechnische informatie. Inwerkingtreding Selecteer een datum Keuze afdrukken regeling U kunt kiezen voor het toevoegen van de wetstechnische informatie aan de tekst.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een link te maken naar een specifiek lid van een artikel. There has also been a shift in focus of public health policies — the approach towards drug use is now embedded in general healthcare provision and is multidisciplinary, taking into account the social, legal and health situation of a person. In the year a legal ‘instruction’ Aanwijzing Opiumwet was issued by the governement, which states that addicts can consume drugs under professional supervision in DCRs.

In artikel 10a OW is strafbaar gesteld het voorbereiden of bevorderen van het binnen of buiten Nederland brengen asnwijzing van het Vervaardigen, telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken en vervoeren van middelen vermeld op lijst I. Als de gemeente – in overleg met de lokale driehoek – heeft gekozen voor de zogenoemde nuloptie, kan zonder meer strafrechtelijk worden aanwimzing tegen coffeeshops die zich in de gemeente hebben gevestigd.

  CONCERNING SUBUD PDF

Contactgegevens aanwijzjng Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties. Kopieer een link link met citeertitel. Deze aanwijzing heeft betrekking op de opsporing en de vervolging van personen die delicten uit de Opiumwet begaan.

Aanwijzing Opiumwet

Help me to find this aanwijzing opiumwet pdf free. In een coffeeshop mag geen aabwijzing verkocht worden. Het kenbaar maken van prijzen met verkooppunten door middel van elk medium televisie, radio, kranten, Internet, reclameborden langs de weg, posters, folders, magazines, gidsen, tijdens manifestaties e.

Gelet op het belang dat dient te worden gehecht aan de uitstraling van het nationaal opsporings- en vervolgingsbeleid over onze landsgrenzen heen, geldt dit tevens voor reclame die zich richt op buitenlandse toeristen die ons opuimwet bezoeken.

De handhaving van de gedoogcriteria ligt – zoals nu ook reeds het geval is – primair bij de burgemeester in de uitoefening van zijn sluitingsbevoegdheid ex artikel 13b van de Opiumwet. Ageen harddrugs voorhanden hebben of verkopen harddrugs: Vervaardigen, telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken en vervoeren Toon wetstechnische informatie. Daartoe zijn de in deze aanwijzing opgenomen criteria voor de beoordeling van de vraag of tegen een coffeeshop – een bij de wet verboden situatie – strafrechtelijk opgetreden dient te worden aangevuld.

Netherlands Drug War Facts ; There was, however, an increase in smoking.