BUKU TEKS LUKISAN KEJURUTERAAN TINGKATAN 4 PDF

BUKU TEKS LUKISAN KEJURUTERAAN TINGKATAN 4 PDF

Quick View. Form 4. Buku Teks Lukisan Kejuruteraan Tingkatan 4. RM Add to cart · Buku Teks Matematik Tambahan Tingkatan 4 · Add to Wishlist loading. Buku Teks Kubentang Sehelai Peta Tingkatan 4 & 5 · Add to Wishlist Quick View. Form 4. Buku Teks Lukisan Kejuruteraan Tingkatan 4. RM Add to cart. Jualan Kembali Ke Sekolah Buku Teks & Aktiviti 15%. Semua Buku Terbitan Lain 15%. Semua Buku Terbitan DBP 25%.

Author: Bralkree Kajijinn
Country: Grenada
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 9 January 2009
Pages: 272
PDF File Size: 13.64 Mb
ePub File Size: 16.8 Mb
ISBN: 548-6-82849-725-4
Downloads: 56212
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Goltilkis

Menggunakan sesiku sudut 45 tteks, seperti rajah 4. Pandangan atas tidak perlu ditetapkan lagi kerana telah jelas berada pada arah atas objek itu. Prin Prinsi sip p unj unjur uran an sela selari ri sepe sepert rtii dal dalam am raja rajah h 4.

Pandangan yang dihasilkan pada satah unjuran hadapan dinamakan pandangan hadapan, seperti dalam rajah 4. Dengan cara ini masa dapat dijimatkan. Ini bererti bentuk lengkung dan sudut mungkin berupa garisan lurus dari sesuatu arah pandangan.

Perkara ini tidak terkecuali pada bahagian — bahagian yang tesembunyi.

Asas lukisan kejuruteraan Lukisan kejuruteraan. Unjuran ortografik boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu: Objek yang dilukis biasanya mempunyai beberapa bentuk yang akan menguji pelukis dalam mendapatkan setiap pandangan, seperti rajah 4. Garisan tengan premier menjadi penentu utama untuk memulakan kejurkteraan sesuatu pandangan itu.

Kesemua satah ini bertemu antara satu dengan lain pada sudut tepat. Pandangan sisi objek ini diambil dari arah C sebelah kiri objek.

LUKISAN KEJURUTERAAN Unit 4

Bentuk permukaan yang dilihat atau dibayangkan dalam tiga dimensi boleh dirakam secara lukisan teknik di atas sekeping kertas yang mempunyai dua dimensi sahaja iaitu ukuran panjang dan lebar kertas. Your consent to our cookies if you continue to use this website.

  CORRENTE CRITICA GOLDRATT PDF

Anda telahpun membina pandangan pelan, pandangan hadapan dan pandangan sisi. Unjuran sudut pertama Unjuran sudut ketiga 4.

Untuk menjadikan lukisan ini sebuah lukisan ortografik, kesemua pandangan tadi akan dibentangkan menjadi satu rataan sahaja. Kaedah — kaedah lain memerlukan tingkkatan menggunakan alat lukisan sebelum hasil yang baik diperolehi.

Ses esuat uatu u arah arah pandangan objek yang dilihat akan diunjurkan ke suatu permukaan atau rataan yang yang bersudu bersudutt tepat tepat dengan dengan objek itu. Remember me Forgot password?

Seberapa boleh dimensi yang telah diberi pada sesuatu objek hendaklah dikekalkan. Raja Rajah h P1 P1 men menun unju jukk tekx an pand pandan anga gan n iso isome metr trik ik bagi bagi satu satu bong bongka kah h blo blok k pembentuk. Untuk membantu menggambarkan objek tersebut bersama — oejuruteraan ini disertakan lukisan unjuran ortografik itu.

Tujuannya ialah untuk memudahkan kerja penyemakan lukisan disamping dapat mengelakkan daripada salah ukuran atau membuat pengukuran yang berulang — ulang.

Unit 1 – Act. Bentuk objek yang kelihatan dari pandangan lukiswn akan diunjurkan kesebelah kanan objek sehingga mengenai satah menegak sisi. Si pemandang arah pandangan Berdasarkan kepada konsep arah pandangan, setiap pandangan ortografik dapat dihasilkan dengan mengunjurkan garisan — garisan unjuran yang bersudut tepat kepada satah unjuran dari objek berkenaan.

Dalam lukisan unjuran ortografik, seberapa boleh semua bahagian sesuatu objek, mesin dan peralatan itu hendaklah ditunjukkan dengan menggunakan garisan nyata.

Terdapat dua jenis garisan tengah iaitu garisan tengah premier dan garisan tengah sekunder. Raja Rajah tijgkatan P2 menu menunj njuk ukka kan n pand pandan anga gan n isom isomet etri rik k bagi bagi satu satu bong bongka kah h tapak. SITE To ensure the functioning of the site, we use cookies. Sebanyak enam pandangan yang dapat ditunjukkan pada permukaan kaca itu, Keenam — enam pandangan ini dinamakan pandangan ortografik utama, seperti dalam tingkkatan 4.

  KUSCH MATHEMATIK 1 LSUNGEN PDF

Pemilihan arah ini juga mengambilkira arah yang boleh menampakkan bahagian — bahagian objek secara terus bukan secara tersembunyi, atau dalam istilah lukisan bahagian — bahagian ini paling banyak diwakili oleh garisan nyata dan bukannya garisan tersembunyi.

Gingkatan dapat diperhatikan dalam rajah 4.

LUKISAN KEJURUTERAAN Unit 4 – PDF Free Download

Jika terdapat bulatan — bulatan yang sama garis pusatnya, bulatan tersebut dilukis terlebih dahulu supaya mengukur jejari setiap bulatan itu dapat dijimatkan, seperti rajah 4. Setiap objek lazimnya dilihat dalam tiga dimensi yang menunjukkan permukaan utama merujuk kepada ukuran tinggi, lebar dan panjang yang mana jika pandangan — pandangan tersebut dirakamkam secara lukisan lakar atau lukisan sebenar adalah dikenali sebagai unjuran bergambar.

Langkah 1 Arah pandangan hadapan, sisi dan pelan ditentukan terlebih dahulu. Untuk kegunaan dalam pembacaan lukisan adalah perlu disertakan ukuran — ukuran secara terperinci tingkatwn jelas bagi membolehkan kerja — kerja pembikinan merujuk kepada ukuran yang luksian. Sila semak jawapan anda pada maklumbalas untuk memastikan jawapan anda betul. Yang pasti lukisan yang dilukis hendaklah bersih, tepat dan cepat. Untuk melukis rupa bentuk objek daripada tiga dimensi kepada dua dimensi kertas lukisan memerlukan satu kaedah khas yang khusus.

Objek benda ya yang di dilukis Objek adalah benda yang akan dilukis dalam unjuran pertama atau unjuran ketiga. Ukuran — ukurannya pula tidaklah yang sebenar.