GNMZ TRKESIYLE LEMALAR PDF

GNMZ TRKESIYLE LEMALAR PDF

Author: Medal Kigagal
Country: South Sudan
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 18 December 2018
Pages: 371
PDF File Size: 13.98 Mb
ePub File Size: 18.78 Mb
ISBN: 190-8-12880-662-8
Downloads: 12201
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Fenritilar

Yarglanrken yapt savunmay anlatan da kendisidir.

Yan yana ghmz eder’ tebihini ok beenir, hemen her yeri dtke sylerdim Temyizde karar bozuldu ve beraat etti. Gvurun top gllesi bizi ldremez. Tutsaklarn ka yn batdr.

Uur Mumcu, gazete yazsnda Kutay’n satrlarn ele alr. Dnya Sava’nn en kritik dne-minde Kastamonu’da talebe yetitirmeyi srdrd.

Petrograd’a ulaabilenler Al-manlarn gzetiminde Polonya’ya geerler. Yazanlarna gre Said-i Krdi, arasnda Van’da grnyor.

Bu olay tasvip etmi de deildir. Bunlardan biri, zmirli O. Bunlarn en ilgin olan Cemal Kutay’n savdr: Savc ise karar temyiz etmedi. Akabinde ‘ya mdriken lizalik ez-zaman’ der. Seyyid Taha ve bir heyet tarafndan karlanr. Yalnz onu trkeaiyle hakikat- Kur’aniyedir. Ksa sre sonra Pirmis’e gitti. Bu durumda hocas da onu kyden uzaklatrm.

Mustafa Yildirim – Meczup Yaratmak

Doum tarihindeki drt yllk fark da eklenince iinden klmaz olacaktr. Propaganda yan ar basan Krt almalar, eyh Sait ayaklanmasnn bu dinsel boyutunu gz ard etmektedir.

Kur’an’n baz ayetlerinin muharririne gre tefsirinden ibaret olan, fazla lgatl bir ifade ile yazlan bu kitaplar hele gen nurcularn anlamalarna imkn yoktur, bu kitaplara verilen Risale-i Nur bal da Said Nursi’nin buluu deildir. Bu szler, Kuran indirildii iddiasnn rtl aklan olabilir mi? Sa gsme bir ma-dalya takt ‘Bu nedir efendim? Bunun nedenini Said-i Krdi’nin ya karmak yaa mnda ya da bilinmek istenmeyen baka tr ilikilerin de aramak gerekir.

  HANGTECHNIKAI ALAPISMERETEK PDF

Her iki tarafn da, bamszlklarn egemen devlet-lerden bir yardm dilenme yoluyla istemeleri daha uzun yllar yinelenecektir. Yani Tahir Paa’nn dileini yerine getirmi, “Sadk bir kuluna” yardm etmi. Kimya ile megul olmu. Zaten yllar sonra Cemal Kutay, tm yazdklarn yalanlayacaktr.

Baaranlar ise aylar sren yolculuklardan sonra yurtlarna kavuurlar. Ali tarafndan iaret edildiine ilikin Said-i Krdi aklamalar da yalanlan-m oluyor. Ahmed Rasim’in Araplarn Terakkiyat- Medeniyesi’nde yer alan ve slamiyet’in gerileyi-ini aklayan tezleri izlemi olmas; nl gazeteci Ahmed Midhat Efendi’nin Terakki’ye ilikin gr-lerine bavurmu ya da ayn kiinin Draper’den yapt Niza- lm u Din evirisini ya da materya-lizme kar ‘Ben Kimim?

Bu kesime rnek olacak nl Said-i Nursi’nin adn verebiliriz. Ticaret mal olarak kullanlan bu ke fenler Trkiye’den Caferi gruplarndan Tr,esiyle ve Mehed kentleri ne gidenlerce yurda getirilmektedir.

Ballar ve u ya da bu karlar iin onu yceltenler, onun bu mahkemelerde yaptn syledii savunmann, Said-i Krdi’nin ne denli bilgili bir kii olduunu gsterdii gibi, bu kanl kalkmaya da trkeskyle, aksine kalkmaya katlanlar sakinletirmeye abalad-nn bir kant olarak ileri trkesiule.

  LA CADA DE CONSTANTINOPLA STEVEN RUNCIMAN PDF

Mustafa Yildirim – Meczup Yaratmak

Neda Armaner ldmalar baka bir boyut ekliyor: Bu dncelerle Said-i Nursi Krdi stne trkesiyel yaptlarndan yararlanlarak O’nun yaam y-ks zetlenirken, elikiler ve yanltc bilgiler yans-tlm ve tahrifat vurgulanmtr.

Meseleyi olduu gibi anlattm. Bununla ihtiyat kuv-veti olan yz elli milyon uhuvvet-i slmiye ile ttihad- slm dairesinde kardeleri kazanr. Mimsiz medeniyet Tanr buyruu olmayan, Tanr tarafndan onaylanmayan, Tanrszlarn icad uygarlk,taife-i nisay kadnlar gruhunu yuvalarndan uurmu, hr-metleri de krm, mebzul meta ortalk mal yapm.

Uydurmalarn temel kaynan hibir irdelemeye, kukuya yer vermeksizin yazmalarnn bir nedeni de, Said-i Krdi’yi ycelterek Trkiye Cumhuriyeti’ne rtl, ekingen muhalefet etmektir.