KRATKA POVEST O GRCKOJ PDF

KRATKA POVEST O GRCKOJ PDF

daily weekly weekly Type and level of studies: Undergraduate academic studies. Course name: Introduction to Neo Kratka povest o Grčkoj. Beograd: Jasen. Mutavdžić, Predrag. Prokvašen vodom, uprljan glibom, noge podbio o kamenje, raskrvario na oštrome šljunku, ozario koprivama, izbo na glogovu Joe pristade, a povest će i mene sa sobom ako dopusti gospoda Joe. 2U grčkoj mitologiji div sa stotinu očiju, vječno budan. Bit će tek kratka šetnja u rane jutarnje sate.

Author: Mishakar Gushura
Country: Switzerland
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 16 July 2012
Pages: 349
PDF File Size: 6.15 Mb
ePub File Size: 3.13 Mb
ISBN: 650-6-18185-397-7
Downloads: 86239
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mazuzil

I moja namisao bjee da mu stavim na plou eto ovakav natpis: Straan lik, sav u gruboj surini, s velikim eljeznim negvama na nozi.

Carls Dikens – Velika ocekivanja – [PDF Document]

Nato pozove momke, koji su jedan za drugim upali u kuhinju i po-slagali oruje u kut. Upamtite ree moj robija briui dronjavim rukavima krv s lica i stresajui sa svojih prstiju uperke iupane kose ja sam ga uhvatio! Nije, Pipe, mogue da si jratka provakao. Post on Dec views. Niti su moji pojmovi o vjeri, kragka sam ih uio u katekizmu, bili naroito ispravni. No naposljetku sam kao slijepac napipao put da nauim itati, pisati i raunati koliko je najpotrebnije. Nitko te ne bi othranio svojom rukom.

Kratak krivnje to sam naumio orobiti gospodu Joe nisam ni asak pomislio da u orobiti Joea, jer nisam nikad smatrao da je bilo to u kuanstvu njegovo vlasnitvo uz potrebu da jednom rukom neprestano pridravam kruh s maslacem bilo kad sjedim, bilo kad moram trkarati po kuhinji da obavim poneki manji posao, gotovo me izbezumio. Ako se ikada ikome od straha nakostrijeila kosa, onda se to tada meni dogodilo.

Za to je vrijeme gospoda Joe povjeala iste bijele zavjese, pribijala avliima novi cvijeem izvezeni prevjes na kaminsku oplatu namjesto staroga, poskidala zastirae s namjetaja u sobici za sveane rgckoj, to se nalazila na drugoj strani hodnika. Bojao sam se zaspati, sve kad bih i trckoj, jer sam znao da u praskozorje treba provaliti u smonicu. Udosmo zatim, a nas zapahne zadah duhana i vapna za bijeljenje; u pei je plamtjela jaka vatra; u kolibi se nalazila svjetiljka, stalak za mukete, bubanj i nisko drveno leite, nalik na golemi tijesak1 bez valjaka, dosta prostrano da se po njemu zajedno isprui dvanaestak ljudi.

  APW7120 DATASHEET PDF

Nisam ovdje sam, kako ti moda misli. Kad se zavrilo veliko pranje, navukoe mi istu platnenu koulju, krutu da ne moe biti krua, kao grcloj pokajniku grubu surinu, a zatim me utegnue u moje najtjenje i najstranije odijelo. Kako je gospodin Pumblechook vrlo uvjerljivo iznosio svoju tvrdnju i preko sviju potjerao svoju laganu koiju svi se sloie da se to zaista tako dogodilo. Tako kratkz dobili na brzu ruku svaki svoju kriku, kao da smo vojska od dvije tisue vojnika na hitnome pohodu, a ne mukarac i malian kod svoje kue.

Poslije svakog dobrajanja, jedva sam dospio malo gutnuti ili srknuti, a on me ve zaokupio novim pitanjem.

Carls Dikens – Velika ocekivanja

Poastivi nas s nekoliko poetnih reenica, izjavi daje, po njegovu miljenju, dananja tema bila loe izabrana, i dometnu da je to tim vie neoprostivo to ima toliko tema da se upravo samenameu. Drugo joj ime bjee Satis; to je neka latinska, grka, ili hebrejska rije – ili sve troje zajedno, a meni posve svejedno, a znai -dosta.

To ti sluaj ubaci moja sestra strogim glasom. Kad vid-jeh kako se osvrnuo za mnom, udarim ravno kui, trei to me noge nose.

Savjest je strana kad optuuje odrasla ovjeka ili djeaka. Ovce prestadoe pasti gledajui bojaljivo u nas; pogest okrenue glave od solike i vjetra buljei srdito u nas, kao da smo mi krivi za obje te nevolje; no osim tih znakova ivota i jezivog drhtanja svake travke u trenucima kad zamire krztka, nita nije naruavalo turobnu tiinu u movarnoj ravnici.

Srknuli smo pokoji gutljaj vodnjikava mlijeka iz vra na kuhinjskom stolu, smjekajui se skrueno i ponizno.

Bolje nego da si poinio to gorega. Poeli su, tek to smo sjeli za stol. Nije ni o emu drugom razgovarao nego samo o raunanju. To je onaj mladi! Dok smo stajali u kolibi, stajao je pred vatrom i zurio u nju zavezen u misli, ili stav-1 Prea za valjanje rublja.

Joe je proao s etvrt litre, ali ju je morao na duak ispiti jer se uzrujao to mu je uvelike poremetilo spokojstvo dok je sjedio pokraj ognjita i razmiljajui polako mljaskao. Ovom je prilikom moja sestra bila vrlo ivahna i zaista uglavnom mnogo prijaznija u drutvu gospode Hubble, nego u ma kojem drugom drutvu.

  FLUVIAL FORMS AND PROCESSES KNIGHTON PDF

Pod bremenom tajne moga zloinstva razmiljao sam o tome je li Crkva dovoljno jaka da me obrani od osvete stranoga mladia ako tamo ispovjedim svoju krivicu. Preda mnom iz arkog ugljena iskrsnue bjegunac iz movarne ravnice s negvama na nozi, tajanstveni mladi, turpija, hrana i strana zakletva koja me sili da izvrim kradu u kui to mi prua utoite.

Ja sam ga uhvatio i predao vama, eto to sam uinio. A moda se nikome i nije? Hoe li povjerovati da sam njukalo i bijesno tene i da sam ga zaista izdao? Slua li me i razumije li me?

Nije mi bilo jasno je li uope shvatio moju namjeru, jer nisam razumio njegova pogleda, a sve se odigralo u tili as. Pa kako su nam lisiine sad potrebne, biste li ih malo pregledali? Stavio sam sve na kocku i – uspjelo je. Gosti zaagorie ushienim odobravanjem. Na galije ubacuju ljude to ubijaju, provaljuju, krivotvore novac i poinjaju kojekakva zla i opaine, a svi poinju time da postavljaju pitanja. Pokai mi kojim je putem krenuo. Kad bi se ponovno prolomila vika, vojnici bi udarili u jo bri trk, a mi za njima.

Osjeao sam da je treba priuvati za stranog poznanika i njegova jo strasnijeg mladia. Dotada se jo nikada nisam odvajao od njega i – neto od ganua, a neto od sapunice u prvi su mah pred mojim oima u koiji poigravale same zvijezde. Bilo pristojno ili nepristojno, ali tvoje je zdravlje najpree.

Mog robijaa spopade takav oajniki bijes, te bi se krratka bio bacio na njega da se nisu umijeali vojnici.

Najzad je kucnuo as! Dosta – udno ime kui, gospoice. Kada sam pomislio na to, podide me jeza, a kada vidjeh kako goveda podiu glave i bulje za njim, u udu sam se pitao ne misle li i ona to i ja.

Stoga odluih da svoj dio kruha s maslacem spustim u nogavicu.